Storå-komitéen godkender helhedsplan for Storå-oplandet

Foto: Holstebro Kommune. Idom Å er en del af Storå-systemet.
dato

Storå-komitéen har godkendt en helhedsplan for Storå-oplandet, der dækker Ikast-Brande, Herning og Holstebro kommuner.

Planen er et resultat af et bredt samarbejde mellem kommuner, lodsejere og grønne interesseorganisationer, og er baseret på omfattende dataanalyser.

Den har til formål at adressere klima, vandmiljø og natur i Storå-systemet. Fem fokusområder er blevet identificeret, hvor indsatser vil have størst effekt.

Disse områder er Ulkær, Herningsholm, Hodsager, Savstrup-Hogager og Råsted/Præstbjerg. Implementering af planen vil bidrage til en mere naturlig hydrologi, bedre vandmiljø, mindre CO2-udledning fra lavbundsarealer og forbedret natur.

Storå-komitéens formand, John Thomsen, roser komitéens medlemmer for deres engagement og samarbejde.


https://www.holstebro.dk/nyheder/nyhed/storaa-komiteen-godkender-helhedsplan-for-storaa-oplandet?PID=18398&M=NewsV2&Action=1&NId=75198&NewsCategory=Nyheder&newscategorys=Nyheder,Natur,Klima,Miljø
Kilde: Holstebro Kommune