Ingen tilsynssag mod Holstebro Kommune på børne- og ungeområdet

Foto: Holstebro Kommune. Det er med en målrettet indsats lykkedes at nedbringe antallet af fejl i sagsbehandlingen på børne- og ungeområdet siden sommeren 2022.
dato

Ankestyrelsen har afsluttet en undersøgelse af Holstebro Kommunes sagsbehandling på børne- og ungeområdet, og fundet ingen anledning til at rejse en tilsynssag.

Undersøgelsen, der startede i sommeren 2022, blev igangsat på baggrund af tre klagesager og medieomtale.

Siden da har kommunen formået at nedbringe antallet af fejl i sagsbehandlingen gennem forskellige tiltag, herunder flere stillinger i Familiesektionen, styrket ledelse, øget fokus på sparring og intern læring, samt en særlig indsats for at fastholde og udvikle medarbejderne.

Direktør for Børn og Unge, Helle Støve, udtrykker tilfredshed med afgørelsen og anerkender medarbejdernes store indsats.


https://www.holstebro.dk/nyheder/nyhed/ingen-tilsynssag-mod-holstebro-kommune-paa-boerne-og-ungeomraadet?PID=18398&M=NewsV2&Action=1&NId=75273&NewsCategory=Nyheder&newscategorys=Nyheder,Børn,Unge,Familie
Kilde: Holstebro Kommune