Indsatser i Trekanten skal have særligt fokus på beskæftigelse og forebyggelse af kriminalitet

Foto: Holstebro Kommune. Der bliver arbejdet henimod en ny boligsocial helhedsplan for boligområdet Trekanten, når den nuværende udløber ved udgangen af 2024.
dato

Holstebro Kommune arbejder på en ny boligsocial helhedsplan for boligområdet Trekanten for perioden 2025-2028. Planen har særligt fokus på beskæftigelse og forebyggelse af kriminalitet.

Målet er at mindske antallet af borgere udenfor arbejdsmarkedet og dem, der får en dom for kriminalitet.

Bestyrelsen for den boligsociale helhedsplan, der inkluderer repræsentanter fra Holstebro Kommune, boligforeningerne i Trekanten og nu også Midt- og Vestjyllands Politi, står for prioriteringen af indsatsområder.

En boligsocial helhedsplan er et strategisk samarbejde mellem kommuner og boligorganisationer, der bevilges til almene boligområder med særlige sociale og økonomiske problemer.

Den er primært finansieret af Landsbyggefonden, kommuner og boligorganisationer.


https://www.holstebro.dk/nyheder/nyhed/indsatser-i-trekanten-skal-have-saerligt-fokus-paa-beskaeftigelse-og-forebyggelse-af-kriminalitet?PID=18398&M=NewsV2&Action=1&NId=75196&NewsCategory=Nyheder&newscategorys=Nyheder,Bolig,Arbejdsmarked,Socialområdet
Kilde: Holstebro Kommune